Guider

Navigering med GPS

fantastiska möjligheter att säkert ta sig fram både inomskärs och över havet både i solsken och tätaste dimma. Det förutsätter naturligtvis att du lärt dig handha detta förnämliga hjälpmedel. Jag vill redan nu starkt poängtera att GPSen inte ersätter papperssjökorten och att du hela tiden måste veta var du befinner dig på dessa. Rätt var det är så kan navigatorn gå sönder, batterier eller annan strömförsörjning upphöra eller helt enkelt tappa kontakten med tillräckligt många sateliter för att kunna säkerställa din position.

hel del om grundinställningen av GPS:en, och vad du måste veta för att GPS:ens position skall stämma med ditt sjökort på den GPS sida som tagits fram av Pargas båtklubb i Finland.

en noggrannhet i positionsangivelsen på 10 till 15 meter. Med hjälp av sk differentiell kan man uppnå en noggrannhet på ca 5m och kommande system och moderna navigatorer med WAAS och Egnos når en precision på 3m. Vad skall jag då välja? Det verkar ju fantastiskt att veta på ca 5m när var jag är. Då gäller det att tänka på att de kartor och sjökort vi använder inte är ritade med den noggrannheten. Ett bränningstecken på ett 25000-dels kort är ca 50m brett och på en 50000 ca 20-25m och inte ligger tecknen helt rätt heller. Det enda resultat som man uppnår är att man kan konstatera att kartan inte stämmer, med andra ord man klarar sig väldigt bra med en standard GPS utan dessa fördyrande finesser.

lyftet i navigationen får man om man kopplar GPSen till en plotter eller PC. Själv har jag använt PC med ett navigationsprogram i flera år och har bara goda erfarenheter av det. Nackdelen är att PCn inte kan stå i sittbrunnen då skärmen är för ljussvag och att den inte klarar fukt, så håll den under däck. Fördelen med PCn är att man har bättre överblick och fler funktioner.

Koppla ihop GPS med PC?

För det första behövs ingen värstingdator för att klara sjökort och positionsangivelsen på detta. Det fungerar utmärkt med en 233Mhz processor. Sådana maskiner finns att köpa begagnade till vettiga priser. Den bör däremot ha skapligt med hårddisk, minst 125 Mb minne och en CD-läsare. Vidare bör den strömförsörjas av båtens 12 voltssystem.

Kabel för att koppla ihop GPS och PC finns att köpa men de brukar vara ganska så dyra. Är du intresserad av att löda själv så skall förbindelsen göras enligt figuren nedan.

Anslut GPS till PC och Fugawi navigationsprogram

Ställ in din GPS mottagare att sända NMEA 0183 data via en seriell kabel till datorn. Om du är osäker gå till manualen till din GPS mottagare och försäkra dig om att den sänder NMEA 0183. (Garmins mottagare är alltid inställda för att sända enl. ovanstående).

Ställ in rätt kartdatum i din GPS, WGS 84 gäller i Sverige på de nya sjökorten. (Garmin har alltid detta förinställt). Kartdatum är tryckt på sjökortet. Äldre svenska sjökort är i RT90. Finska sjökort använder kartkoordinat systemet KKJ.

Den seriella kabeln (nio stift) skall anslutas till datorns Com-port. För Garmin hand-GPS enligt nedanstående skiss. För Garmin fasta GPS-mottagare se skiss 2. Övriga GPS-mottagare se användarhandboken för respektive GPS.


Skiss 1

Skiss 2

Välj Anpassa/GPS, och välj Ändra port. Ställ in den COM port som din GPS mottagare är ansluten till. Vanligtvis COM. 1. Inställning enl. nedanstående.Välj Anpassa/GPS, klicka på fliken Modell och välj NMEA som modellFör att kontrollera att du har kontakt med din GPS välj Anpassa/GPS, och fliken Log.

I Nedre i vänstra hörnet på fönstret som öppnas skall du bocka för rutan Aktiv. Du skall nu här se hur NMEA strängarna sänds till programmet.Presenteras inga NMEA strängar kontrollera dina anslutningar och försäkra dig om att Com-porten är ledig och inte upptagen av någon annan utrusning t.ex. IR port eller nätverkskort.

Med Garmin GPS mottagare kan du utnyttja att Fugawi läser Garmins protokoll. Du behöver inte ställa om varken GPS eller Fugawi programmet vid överföring av Rutter, Brytpunkter eller färdspår.

Anslut GPS till PC och Fugawi navigationsprogram

Gör följande inställningar i Fugawi

Med ovanstående inställning så uppdateras positionen två gånger/sekund (NMEA en gång/sekund) och du kan samtidigt som nu navigerar i realtid föra över information (brytpunkter, rutter, färdspår) mellan GPS och Fugawi.

Du förlorar möjligheten att se satellitkonfigurationen under fliken satelliter

Sjökort och navigations-program

Läs mer om Fugawis navigationsprogram

Ett gratis navigationsprogram kan hämtas på SeaClear