Guider

Allt för
VHF telefoni

Här hittar du all information vi har samlad om VHF radio telefoni. Det finns bland annat en karta över kustradiostationerna och dess täckningsområden, lista över STHLM Radios trafikkanaler, hur du gör ett anrop m.m.

Kustradio trafikkanaler Kustradiostationer STHLM Radio Trafikkanaler Hur man gör ett anrop Bokstavera

Abonnent Båtens namn Anropssignal Kanallyssning MMSI
Kim Alpgård La Carotte SB-5569 16/77 265 512 160
Göran Österberg Fricka SD-2019 16/77  
Tom Bjenne Isabella SA 5849 16/77