Guider

Kustradio trafikkanaler

Aropssignaler Kustradiostationer STHLM Radio Trafikkanaler Hur man gör ett anrop Bokstavera

Anrop från Anrop till Anropskanal Samtalskanaler
Fritidsbåt Kustradiostation Trafikkanal Samma som för anropet eller kanal som operatören anvisar
Fritidsbåt Annan landstation 16 Anvisas av landstation. Kan
vara 9,10,11,12,13,14 m fl
Fritidsbåt Yrkesfartyg 16 Båt-båt-kanal, 6,8,72,77
Fritidsbåt Fritidsbåt 16 L1, L2, 77, 72
Kustradiostation Fritidsbåt 16 Ledig trafikkanal eller den som operatören anvisar.
Annan landstation Fritidsbåt 16 Anvisas av landstationen. Kan vara 9,10,11,12,13,14
Yrkesfartyg Fritidsbåt 16 Båt-båt-kanal, 6,8,72,77 eller annan som anvisas av fartyget.