Kontakt

Kontakta oss

Här under finner du kontaktinformation till dom som sitter i styrelsen eller är funktionärer i klubben.

Var vänlig och respektera telefontiderna tack.

Sekreterare /
vice ordförande

Karin Leckström
Skälsmaragränd 9
134 65 Ingarö


E-Post till Karin


Hanterar medlemsfrågor

Vaktchef

Anders Gripenlöf
Skogalundsvägen 8
131 42 Nacka


Telefontid: 17 - 21
076-631 00 06
E-Post till Vaktchef


Ansvarar för vakthållning och kontakterna med NFBK

Miljöombud

Leif Wågert
Valövägen 14
132 34 SALTSJÖ-BOO


Telefontid: 18 - 21
070-682 83 63


Ansvarar för miljöfrågor både hos HBK o FBK

Kassör

Bertil Dyrell
Tyrvägen 23
132 35 Saltsjö-Boo


Telefontid: 18 - 21
070-267 09 54
E-Post till Bertil

pg 169 276-3


Ansvarar för bokföring och ekonomiska transaktioner