Upptagning: 223 dagar kvar
Sjösättning: 62 dagar kvar

Upptagning

Upptagning av båtar

Vi har våran uppläggningsplats på Skogsö. Vi tar upp båtarna i Baggensfjärden vid Sune Carlssons Båtvarv som ligger cirka en halv kilometer från själva uppläggningsplatsen på Skogsö.

Samling Skogsö kl 07.00
Markhyra och avgift för ev. torrsättning betalas till pg 169 276-3 och skall vara FBK tillhanda senast 31/7.


Uppläggnings-platsen
på Skogsö

Uppläggningsplatsen på Skogsö har plats för upp mot 200st båtar. Den ligger precis vid Skogöträsk, cirka en halv mils bildfärd från Fisksätra Hamn.

Uppläggningsplats för 2024?

Söker du uppläggningsplats 2024 och har en båt som väger max 4,5 ton?


Ligger Du i hamnen gör du din anmälan efter inloggning.

Ansök här

Markhyra

Båtarea = (Bredd+0,5) x Längd i meter, som alltid avrundas uppåt till helt antal kvm

Medlemmar: Båtarea x 75,00 kr
Gästliggare: Båtarea x 143,00 kr
Tar upp själv


Medlemmar: Båtarea x 143,00 kr
Gästliggare: Båtarea x 250,00 kr

Mastförvaring: 400kr (icke medlem)

Räkna ut din markhyra

Medlem
Gästliggare
Tar upp själv

Beräkna markhyra


0 kr